Kostsam slapphet

"Råkar man tillhöra en grupp där hivsmitta förekommer innebär det alltså inte att man är skyldig att testa sig, inte heller om man råkar komma från ett område där smittspridningen är stor. Det är heller inte tillåtet att testa en person utan att han eller hon vet om det."

 Detta är bara ett av flera exempel på en ofattbar slapphet från det svenska samhället!

Det finns många andra exempel: hur permanenta uppehållstillstånd med fulla svenska bidrag beviljas åt id-lösa, hur svenska medborgarskap utfärdas åt människor som inte kan svenska, hur lättvindigt nya svenska pass delas ut åt personer som "förlorat" sina tidigare, osv.

Kostnaderna för invandringen betingas inte bara av mängden nyanlända och mängden uppehållstillstånd, utan också av hur invandrarna smälter in i samhället. Kostnaderna skulle inte behöva vara tillnärmelsevis så höga med en strävare linje från svensk sida.