Ungdomsbrottslighet:

Uppgifterna i detta diagram är hämtade ur skriften "Ungdomar och brott", utgiven av SCB 1992. Diagrammet visar hur många gånger oftare som ungdomar med utländsk bakgrund i åldern 15-20 år lagfördes 1991jämfört med etniskt svenska ungdomar i samma ålder.

Det må förutsättas, att det handlar om genomsnittssiffror per individ, det finns ju fler ungdomar med etnisk svensk bakgrund.

1 = sexualbrott, 2 = rån och grovt rån, 3 = narkotikabrott, 4 = misshandel och grov misshandel, 5 = samtliga brott, 6 = trafikbrott, 7 = urkundsförfalskning, 8 = skadegörelse.