Andelar i brottslighet,

olika grupper 1993:

1 = svenska medborgare från födseln, föräldrar födda i Sverige

2 = svenska medborgare från födseln, minst en förälder född utomlands

3 = naturaliserad svensk

4 = utländsk medborgare

Det visar sig att brottsandelen ökar för varje kategori.

Uppgifterna är hämtade ur en SvD-artikel den 19/8 1996, en en studie av brottsforskarna Hanns von Hofer, Jerzy Sarnecki och Henrik Tham.

Siffrorna avser antalet lagförda per 10.000 personer:

 

 Ålder

 1

 2

 3

 4

 15-20

 352

 498

 642

 667

 21-29

 253

 332

 534

 533

 30-49

 169

 218

 346

 410

 50-69

 103

 127

 170

 183

Detta betyder - om vi jämför kategorierna infödda svenskar (1) och naturaliserade svenskar (3), att medeltalet för den förra kategorin (1) blir 219, medan för den senare (3) blir 423.