Klyfta mellan skolor

Expressen den 15/2 1999 redovisar de genomsnittliga betygsnivåerna i de svenska grundskolorna, kommun för kommun.

Det visar sig att skillnaderna är stora, och att et finns ett mönster: det är skolor med en hög andel invandrarelever som hamnar lägst.

Siffrorna blev, för

Fittjaskolan: 123

Albyskolan: 149

Rinkebyskolan: 149

Rosengårdsskolan: 153

Genomsnittet för hela Sverige var 201.