ABC-nytt

Ett tydligt exempel på detta var TV2:s regionala nyhetsprogram "ABC-nytt" - ett inslag den 29/8 1995, där man intervjuade mig.

Som ett exempel på diskriminering mot infödda svenskar, på hur invandrare får säga sanningar som jag som svensk inte får säga anförde jag ett citat från Mauricio Rojas, ur en artikel i Sydsvenskan 1992.

Rojas skrev: "En hel del parasiter har passerat invandringsmyndigheternas kontroller, flyktingarna är inte några änglar och invandringsprocessen innebär stora risker för asociala beteenden."

Ombedd av TV-reportern att formulera samma sak med mina egna ord sade jag in i kameran: "Det handlar till stor del om parasiter, som kommer hit för att sko sig."

Detta var och är förvisso min bedömning, men jag hade aldrig kunnat tro, att ABC-nytt skulle sända min utsaga utan att samtidigt ta med Rojas-citatet. Men det var just exakt vad man gjorde!

På så vis undanhölls TV-tittarna det resonemang som jag förde om olikhet i yttrandefrihet.

Samtidigt bekräftades genom TV-inslaget min tes: vad Rojas kunde säga kunde inte jag säga, inte utan att framstå som ett monster.

Jan Milld

 


Göran Hägg, i sin bok "Praktisk retorik":

"Det kan låta cyniskt, men det är på kort sikt och i bildat sällskap mycket svårt att i debatt besegra en aldrig så förmögen och välutbildad person som hela tiden framhåller att hon är invandrare. Om du inte själv är det."