"Kulturrasism"

De teser som Åke Sander drivit i SIV-skriften "Rasismens varp & trasor" om "kulturrasism", där begreppet "rasism" utvidgades till att omfatta i stort sett varje form av kritik av invandringspolitiken, dessa teser har inte stannat vid att vara hans personliga tyckanden. Det har blivit till regeringspolitik och det sätter ramar för yttrandefriheten.

Ur Vetlanda-Posten, den 10/12 -98:

"Flera närradiostationer bryter mot grundlagen och sprider rasistiska budskap.

- Det är så osmakligt att lyssna på att man vill stänga av. Uttalandena innebär hets mot folkgrupp, för att inte säga rasism. Kulturrasism, säger sociologen Birgitta Löwander som har skrivit en rapport om rasism i radio.

Hon har granskat närradiostationer i Stockholm, Malmö och Karlstad. Allvarligast är situationen i Stockholm och Malmö där Sverigedemokraterna, Konservativa partiet och Medborgarpartiet respektive Skånepartiet sänder.

Det är enligt rapporten mycket kränkande påståenden om flyktingar och invandrare som sprids. Till exempel att de skulle vara orsaken til Sveriges ekonomiska problem.

Birgitta Löwander är forskare och lektor i sociologi vid Umeå universitet och hennes rapport publiceras av Granskningsnämnden för radio och TV, på regeringens uppdrag."

"I många sändningar sägs att flyktingar utgör ett hot mot svensk kultur, att vissa grupper är särskilt benägna att sprida HIV-smitta, att de inte bryr sig om sina barn samt att de ägnar sig åt kriminalitet och våldsamheter.

Programledaren försöker ofta förmedla en känsla av 'vi och dom'.

- Det här får ju konsekvenser, säger Löwander. Det är skrämmande att man så lätt kan spå på folks fördomar i ett politiskt syfte. De här sändningarna ser jag som ett direkt brott mot svensk grundlag."