Lång väntan

Ur City, den 11/6 -07:

"LÅNG VÄNTAN I TINGSRÄTTEN

Rätten översvämmas av mål - brottsoffer blir lidande"

"Tingsrätterna översvämmas av nya mål och många väntar på förhandling. Under 2006 tog Stockholm tingsrätt emot 400 fler mål än två år tidigare.

City har tidigare berättat om väntetiderna i Svea hovrätt där rättegångar kan dröja upp till ett år.

Tingsrätterna i länet är på sina håll lika hårt drabbade."

"På Brottsofferjourerna tar de emot många samtal varje vecka från drabbade som väntar på en rättegång.

- Till sist känns det som om man inte får upprättelse. Det är en plågsam process för brottsoffret,.."


 Se vidare:

Ingen väntan