Symbolhandlingar mot vapeninnehav

Insändare i DN den 28/3 -00:

"SVENSSON AVVÄPNAS - INTE SLÖDDRET

Sveriges gränser står vidöppna för insmuggling av vapen, sprit, cigaretter och narkotika, liksom för allsköns kriminella element. Under årtionden har våra militärförråd plundrats på vapen. Hos polisen tycks det vara öppet hus, sist i Krokom. Vapen av alla kalibrer är således lätt åtkomliga på svarta marknaden, från minsta Uzi till granatgevär.

Väpnat våld utfört av kriminella drabbar allt fler medborgare i vårt land, samtidigt som polismaktens resurser beskärs och förslösas på slagordsstyrda, meningslösa omorganisationer. Stora välbeväpnade brottssyndikat har vuxit fram utan att nämnvärt störas av rättsväsende och ordningsmakt.

Våra politiker riktar då sina verkningslösa symbolhandlingar mot den del av befolkningen som går till jobbet varje dag, sköter sig och står för kostnaden för alla politikerskapade problem. Kriminaliteten är ju för svår, lättare att slå till mot Svensson.

Svensson ska alltså avväpnas, men inte slöddret. Dessa har ju redan sin vapenförsörjning ordnad, behöver inte riskera några hårdare påföljder om de till äventyrs åker dit - straffrabatt tillämpas.

Oss laglydiga ger sig politikerna på med paroller som 'vapen dödar'. Vi vapenägare ses som presumtiva missdådare. Redan hårt reglerat och begränsat vapeninnehav ska ytterligare beskäras. Tidsbegränsade vapenlicenser ska införas. Regler för vapenhandel ska skärpas ytterligare. Antalet jaktvapen i vapengarderoben ska reduceras, regler om förvaringen stramas upp, ..."

"Våra representanter i skytteorganisationerna spelar med - vem vet vilka tjänster och uppdrag i staten man annars skulle gå miste om? Vem har inte en gammal väntjänst som måste återgäldas? I ledningen för folkrörelser håller man sig till det politiskt korrekta för dagen. Sverige är ett litet land."