Snabbhet viktigast

"NÄR BROTT SKER SKA STRAFF FÖLJA - SNABBT!" Så löd rubriken till en kolumn i Söndagsavisen den 8/7 -01, skriven av Lars Holm från Företagarnas Riksorganisation.

"Småföretagarnas önskelista" för att minska brottsligheten toppas av "snabbare utredning, åtal och straff, fler poliser att utreda brott och mer polisövervakning."

Holm beskriver en verklighet som är alarmerande:

"Småföretagarna upplever att brotten mot dem blir allt fler, grövre och dyrare. Hos många märks en känsla av hopplöshet och man överväger till och med att sluta som småföretagare för att det känns för tungt med alla inbrott, stölder, snatterier och annat. Anställda söker tryggare jobb efter hot och rån."

Från försäkringsbolagens sida leder detta till ökade krav på galler, larm mm. Kostnaderna för detta och för privat bevakning drar iväg - polisen finns ju sällan på plats.

Lars Holms reflexion: "Ett yttre försvar och en inre rättsordning för att garantera människors behov av fred och trygghet, är själva grunden för nationalstatens existens."

Rättsstaten måste, menar Holm, kunna garantera att man får betalt för sitt arbete och sina varor, att ägodelar inte stjäls samt att man inte blir hotad, misshandlad eller dödad.

Men så är det inte idag: "...hälften av företagarna säger att staten ger för dåligt skydd mot brott och ger för dålig hjälp när brott väl inträffat..."

Underkänt måste det bli, när "...bara ett av fyra brott i Sverige klaras upp, när över 1.000 företagsinbrott i en viss storstadskommun bara leder till 29 åtal..."

Brotten kan nu kosta mer än ett företags vinst under ett år:

"Kravallerna i Göteborg ledde till att företag drabbades av förstörelse för cirka 100 miljoner kronor... Brotten mot småföretagen kostar varje år, enligt FR:s undersökning, två 'Göteborgsförstörelser'.

En väl fungerande rättsstat är en förutsättning för "trygga medborgare, livskraftiga företag, tillväxt och välstånd."

Vad kan då göras?

Lars Holm ser ett problem i den bristande vuxennärvaron under barnens uppväxt: "Den goda auktoriteten, som säger ifrån emot beteenden som drabbar andra människor, måste få nytt stöd. Passivitet duger inte"

Och när brott väl sker ska straff följa. Holms och FR:s recept är framförallt snabba reaktioner från samhället:

"Företagarna anser att snabbhet är viktigare än hårdhet. Därför krävs snabba polisutredningar, jourdomstolar och omedelbara fängelsestraff."