Skadestånd

Efter diskoteksbranden i Göteborg beslöts att offren skulle få skadestånd från den svenska staten, dvs skattebetalarna i Sverige.

Sedan har det visat sig att många av dessa familjer ofta levde på socialbidrag, och hade bostadsbidrag. Bostadsbidragen är behovsprövade, alltså minskar det för dem som får mer pengar att röra sig med.

Denna princip har svenskar i alla år levt med, och accepterat. Nu "drabbas" invandrare - således vidtas åtgärder.

Ur Göteborgs Posten den 17/1 -03:

"Skadestånd som utbetalats till ett barn ska inte längre räknas in när en familj ansöker om bostadsbidrag."

"Problemet med den nuvarande lagstiftningen blev bekant efter brandkatastrofen i Göteborg hösten 1998. Socialdepartementet fick påstötningar från flera håll om hur hårt regelverket slog mot redan fattiga familjer. Många av de drabbade hade bostadsbidrag. Men när överlevande från branden fick ut ersättning från försäkringsbolag drogs bidraget omedelbart in."

"Förslaget till lagändringen har tagits fram under ganska stor hast och trots att det ännu inte presenterats officiellt väntas ändringen träda i kraft redan den 1 april 2003. Förändringen ska dessutom gälla retroaktivt, så att bestämmelserna kan tillämpas på bostadsbidrag som lämnats från och med den 1 januari 2001."

Ca 270 ungdomar i lokalen klarade sig undan med lindriga skador - de fick alla ett schablonbelopp på 125 000 kronor. Ytterligare ca 100 ungdomar, med mer allvarliga skador, har fått ersättning med olika belopp. Därutöver har syskon till de omkomna fått skadestånd.

Kostnaderna för de aktuella regeländringarna beräknas hamna i på ca 5 miljoner kronor.

 


Skadestånd är också ämnet för en artikel i Sydsvenskan den 10/1 -03. Pengar som svenska skattebetalare i slutändan lär få stå för.

En far och en son hade dömts för misshandel. Offren var deras tre döttrar/systrar. I två års tid hade hållt på. Domen blev fängelse. i två respektive ett år. Dessutom skulle de båda betala skadestånd - vardera 35.000 kronor till var och en av flickorna. Dvs totalt 210.000 kronor.

Dessutom ingick utvisning i domen, på 10 respektive 5 år. Av tidningsartikeln framgår att flickorna, som är 15-19 år gamla, inte kunde bo kvar hemma. De har flyttats till hemlig adress, "för att komma i säkerhet".

"...enligt åklagaren misshandlades systrarna för att de inte ville klä sig enligt sträng muslimsk sed och för att de ville umgås med svenska kamrater. Enligt åklagaren ansåg pappan att familjens heder gått förlorad. Enligt en rapport från de sociala myndigheterna fruktade de yngre systrarna att pappan skulle föra den äldsta systern till hans hemland där släktingar skulle mörda henne."