Åldringsrånare

Finns det något vidrigare brott än åldringsrån? Att ge sig på gamla och försvarslösa människor, tillika dem som byggt upp vårt land.

Nyligen hängdes ett antal unga svenskar ut i massmedia, med porträtt. Vissa av dem var straffade, andra inte. I detta fall kunde man göra gällande att det rörde sig om nazister, men sådant är ju inget krav för uthängningar av denna typ. Den 6 maj 1997 hade Expressen uthängningar av tre demokratiska invandringskritiker efter samma modell.

Något sådant skulle man aldrig göra mot exempelvis åldringsrånare!

Ur inlägg på Passagens konferens politik den 29/12 -99:

"Två kvinnor ställs idag inför rätta i Göteborg för omfattande stölder hos åldringar berättar DN. Naturligtvis står det ingenting om vilka de två åtalade är. De är ju inte nazister! Så mycket är klart.

Eftersom majoriteten (om inte så gott som alla) åldringsrånare är zigenare ... så går det ju att dra slutsatsen att dessa två berikare tillhör denna grupp av människor....

Det vore mycket bra om tidningsläsarna fick se fotografier på de åtalade kvinnorna, men eftersom de varken är nazister eller mc-brottslingar så är det naturligtvis uteslutet. Vem talade om likhet inför lagen i dagens Sverige?

Det finns emellertid en möjlighet. Eftersom rättegångar är offentliga så är det fritt fram för var och en att besöka rättegången eller att ta del av de åtalades namn via domstolen.

I dagens Sverige är det ett grövre brott att klottra hakkkors på en parkbänk än att råna åldringar. Brott med rasistiska förtecken ska prioriteras heter det. Åldringsbrott mot svenskar räknas inte till den kategorin."

 


Det visar sig att in det aktuella handlar det om två kvinnor, båda kring 30 år. En av dem har svenskt namn, den andra zigenskt.

Men Passagendebattörens misstanke var inte oberättigad - statistiskt sett är zigenare kraftigt överrepresenterade beträffande åldringsrån.