Leif G W Persson

Tidskriften Contra konstaterade den 19/1 -04 att första halvan av januari varit s.a.s. mordrik. På en halv månad hade så mycket som 14 människor dödats:

"Under något mer än halva Januari, har 14 människor mördats eller dräpts i Sverige. Det gör att vi i dag lever i Europas farligaste land när det gäller grövre våldsbrott. Vad gör då makthavarna? Från politikerna, oavsett färg, har inte hörts ett enda ord om detta, inte heller från media."

"Börjar det inte bli dags att fundera kring ett skydd för medborgarna som är värt namnet, kanske måste vi ta saken i egna händer och via medborgargarden rensa ut ohyran. Börjar det inte också bli dags, att våga tala om varför landet hamnat så långt ner i dyn, alltså att verkligen tala om vad massinvandringen orsakar befolkningen.

Anna Lindh-mordet får skrivas på invandringens konto, det vet vi alla, men vad inte alla inser är att flertalet av de andra morden också belastar det kontot. Skall vi inte en gång för alla bryta det tabu, som skapats av medier och politiker och verkligen informera om, vad denna okontrollerade invandring av livstidsarbetslösa oanpassningsbara människor verkligen innebär. Katastrofen är redan här, vi måste handla, annars kommer antalet mordoffer att överstiga antalet trafikdöda redan detta år."

Denna mordtäta början av året uppmärksammades i STV-nyheterna den 20/1 -04. Leif G W Persson var inkallad som expert och medgav att just dess två veckor betydde en ökning, men hävdade samtidigt att antalet mord och misshandelsfall över en länge tidsperiod legat ungefär konstant.

Märkligt!

Hur kommer det sig då att uppklarningsprocenten hela tiden sjunker?

Hur kommer det sig att fängelserna är överfulla?

Perssons påstående var inget mindre än en grov lögn - därtill en lätt konstaterbar sådan för den journalist som är intressrad av att kontroller. Man behöver inte gå längre än till BRÅ-statistik:

Under perioden 1950-2000 har antalet misshandelsfall i Sverige ökat från ca 8.000 per år till ca 51.000 per år, dvs mer än 6-dubblats. Antalet mord mer än fördubblades, trots bättre sjukvård och teknik för att rädda människor.

För att kunna tackla ett problem måste man börja med att våga erkänna det.

1. Det är ett faktum att våldsbrottsligheten ökat kraftigt.

2. Nästa fråga blir: vad beror detta på?

3. Sedan kan vi gå vidare och diskutera åtgärder.

 


 

 Se vidare:

Misshandel

Nordisk jämförelse

Jan Guillou