Frisk men sjuk

18-åriga Sara i Örebro mördades sommaren 1998, med 167 knivhugg. Den 29-årige mördaren förklarades sjuk, och slapp straff. Istället skulle han få sluten psykiatrisk vård.

Nu har en rättspsykiatrisk undersökning kommit fram till att han är frisk, så han går fri. Men ska han då inte straffas för mordet?

Nej, vid tillfället för själva mordet var han nämligen sjuk.

 


Detta väcker funderingar och frågor:

När är någon egentligen frisk eller sjuk? Efter vilka kriterier ska man gå och var ska man dra man gränsen? Hur har läkarna bakom utlåtandet resonerat?

Skulle inte ett kriterium kunna vara att en person gjort sig skyldig till grovt våld? Kan inte hävdas att envar som begått ett grovt brott är sjuk, att en sådant handling i sig är kvalificerande? Då skulle inte behövas några särskilda läkarutlåtanden, och heller inga fängelsestraff.

Å andra sidan: hur kan någon ta på sitt ansvar att friskförklara en person som begått en handling, liknande mordet på Sara? Vad garanterar att denne mördare inte snart gjort ytterligare en kvinna till sitt offer? Är inte sannolikheten i själva verket ganska hög att så sker, redan inom loppet av några år?


 

 

 Se vidare:

Korta straff