Rättsstat?

Kan Sverige betecknas som en rättsstat? En förutsättning för detta är väl att brottslingar kan ställas till svars för sina brott.

Så är det inte i Sveriga idag, åtminstone inte när det gäller våldsbrott. Ur GP den 26/8 - 01:

"FÅ VÅLDSBROTT LEDER TILL ÅTAL

Bara vart sjätte anmält våldsbrott leder till åtal. Orsak: anmälningar där gärningsmannen är okänd utreds i princip inte."

"Förra året gjordes nästan 146 000 polisanmälningar i Sverige om brott mot person. Dit räknas bland annat alla former av misshandel, mord, dråp, vållande till annans död, kvinnofridsbrott och sexualbrott.

Bara knappt 17 procent av anmälningarna ledde till åtal. Och inte ens när en misstänkt gärningsman fanns att tillgå blev det åtal i mer än knappt två tredjedelar av fallen."

Situationen förklaras i artikeln med otillräckliga utredningsresurser för p0lis och åklagare. Bara några få procent av statsbudgeten går till rättsväsendet.