Fråga 23 för invandringsforskningen:

Mer resor

Ur SvD den 8/12-03:
 
"NOTAN FÖR ASYLSÖKANDES HEMRESOR ÖKAR KRAFTIGT
 
Kostnaderna för att avvisa asylsökande via Kriminalvården har ökat med 30 procent på ett år. Årets dyraste transporter, till Lagos i Nigeria och till Dhaka i Bangladesh, kostade över en halv miljon kronor styck då Kriminalvården i bägge fallen tvingades chartra ett eget plan för att transportera en enda person."

 
I år, 2003, beräknas kostnaderna hamna på 73 miljoner kronor i år, jämfört med 56 miljoner förra året. En fortsatt kostnadsökning förutses:
 
"Notan för transporten av avvisade åt Migrationsverket kommer att fortsätta stiga ordentligt de närmaste åren. För antalet asylsökande har ökat. Och ju fler som söker asyl, desto fler avvisas också. Men eftersom asylprocessen är utdragen slår ökningen hos transporttjänsten igenom först efter några år.
 
Enligt transporttjänstens prognoser kommer kostnaderna för att transportera avvisade att tredubblas på sex år. År 2007 kommer man att vara uppe i 170 miljoner kronor.
 
Under samma tid väntas antalet personer som avvisas via transporttjänsten att öka med 163 procent: Från 2086 år 2002, via ungefär 2700 personer i år till 5500 år 2007."

 
Enskilda transporter kan bli extremt dyra:

"I många fall sker också transporterna av avvisade asylsökande under bevakning av minst två tjänstemän.

- Vi har en bevakningsgrad på ungefär 80 procent av fallen när det gäller de asylsökande som ska avvisas. "
 
"De flesta avvisningar är inte särskilt dramatiska och de flesta kostar inte heller överdrivet mycket pengar. Men två fall under året sticker ut. 12 maj utvisades en asylsökande till Nigeria från Sverige. Transporttjänsten chartrade ett eget jetplan och skickade med fyra tjänstemän till Lagos för att transportera mannen som inte kunde flyga reguljärt. Kostnaden uppgick till 600000 kronor för planet, och till det kommer personal- och hotellkostnader på omkring 35000 kronor.
 
Det andra fallet gäller en man som avvisades till Dhaka i Bangladesh..."

Alltfler personer arbetar med dessa utrikesresor:

"Under förra året sysslade cirka 30 tjänstemän med utrikestransporterna. I oktober i år var de 40."

 


Kommentar:

Hur vanligt är det att en person som avvisats snart återkommer till Sverige, och måste avvisas igen? 

Hur stor andel av avvisningarna utgörs av personer som redan tidigare avvisats en eller flera gånger?

Frågor för invandringsforskningen. I princip handlar det visserligen inte om personer som invandrat, men en av de faktorer som gör att Sverige fungerar som en magnet är ju att vi redan har en stor mängd utlänningar här som fått PUT.

 


 

 Se vidare:

Hemtransporter

Kubaresor