Jan Ekberg:

PK-intervju

På Växjö Universitets webbsida finns sedan juni 2002 en intervju med Jan Ekberg utlagd, under rubriken "SVERIGES INVANDRINGSPOLITIK HAR MISSLYCKATS". Det visar sig dock att "misslyckandet" inte kan bestå i att invandringen varit alltför omfattande och okontrollerad:

"Sverige har misslyckats med sin integrationspolitik. Och det misslyckandet står landet dyrt. Trots att Jan Ekberg, professor i nationalekonomi, inte skräder orden blir han gång på gång ombedd att tala om detta obekväma faktum för dem som har makten att göra något åt det.

Sedan årsskiftet ingår Jan Ekberg, Växjö-professorn med tillträde till den mediala debattens finrum, i Mona Sahlins expertgrupp. Här ska han och ett tiotal andra forskare utreda fördelning av makt och inflytande ur ett integrationspolitiskt perspektiv.

Gamla och nya invandrare För några veckor sedan kom ytterligare ett utredningsuppdrag,.."

"Att det blev just Jan Ekberg som blev ombedd att räkna på kostnaderna för kandidatländernas arbetskraftsrörlighet är knappast överraskande. Sedan ett antal år är han och ett tiotal andra nationalekonomer som forskar inom området arbetsmarknadspolitik och migration, samlade under beteckningen CAFO ­ Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning."

Arbete åt invandrare är viktigt inte bara därför att arbetslöshet och bidragsberoende kostar samhället ekonomiskt , det leder också till utanförskap:

"Hur Jan Ekberg än vridit och vänt på utanförskapet kommer han alltid fram till att ett arbete är den första ­ och viktigaste ­ nyckeln till integration för invandrare."

Men varför är arbetslösheten hög bland invandrare? Uppenbarligen anser Ekberg idag vad den politiska korrektheten kräver - felet ligger hos det svenska samhället:

"Avsaknaden av en politik som möter problemet lyfte Jan Ekberg fram på DN-debatt häromveckan: den misslyckade integrationspolitiken och vad detta kostar samhället.

­ En politik som innebär att människor som invandrat till Sverige inte får möjlighet att försörja sig kan inte kallas för något annat än ett misslyckande. Invandringen kostar enligt våra beräkningar cirka 30 miljarder kronor om året vilket är cirka två procent av BNP.

Argument som passar som hand i handske för högerkrafter som vill begränsa invandringen?

Jodå, Jan Ekberg är väl medveten om risken att hamna i fel läger..."

Av denna intervju framgår ytterligare tre saker av intresse:

Viktigast för att invandrare ska lyckas på arbetsmarknaden är inte hög utbildning. Viktigast är att de snabbt kommer ut i det svenska arbetslivet. Detta har framgått i en undersökning av de 55.000 personer som kom till Sverige som "flyktingar"* under perioden 1987-91.

Det kan finnas en motsättning mellan att placera asylanter där det finns tomma lägenheter och att verka för att de kommer i arbete. Jan Ekberg är kritisk till den "Hela-Sverige-strategi" som gällde från 1986 och fram till 1994: "Alltför ofta betyder det avfolkningskommuner utan möjlighet för invandraren att försörja sig.

­ Ska en sådan inflyttning fungera måste det också finnas en plan för hur människorna ska kunna få jobb alltså i praktiken en plan för hur man snabbt ska få bort flyktingar från arbetslöshetsregioner."

Det finns stora skillnader mellan olika nationaliteter, i sig inte förvånande, men: "Mer förvånande är det kanske att det är så stora skillnader mellan till exempel iranier och irakier. Eller somalier och etiopier."

 


 

* Här ingår inte bara de asylanter som fått asyl, utan även den större gruppen som fått PUT av s.k. humanitära skäl.

 


 

 Mer Ekberg:

30 miljarder netto

SNS-bok

Income effects