Transfereringar
Icke-mätbart
Övrigt

Transfereringar

Icke-mätbart

Här ryms både kostnader av icke-ekonomisk natur och kostnader av ekonomisk natur, där det är omöjligt att fastställa ett belopp.

Antiintellektualism (1)

Antiintellektualism (2)

Arbetsförmedlare under hot

Besöksförbud

Bostäder? (1)

Bostäder? (2)

Bostäder? (3)

BRÅ-kommentar

Buss-stopp

Butik stängs?

Byggnads-stopp

Cykelbanor osäkra

Diskriminering (1)

Diskriminering (2)

Diskriminering (3)

Djurskydd

Dyrt bad

Exodus

Falska körkort

Farliga färdmedel

Farlig läkare

Farliga läkare

Farlig vård

Flykt (1)

Flykt (2)

Flykt (3)

Flygsäkerhet

Fotbollsdomare

Fotbollsföräldrar

Friskolor

Fritidsgård undviks

Förtryck (1)

Förtryck (2)

Gaturån som hobby

Havererad skola

Hedersmord

Hedersproblem

Heroin

Hets mot svenskar

HIV och AIDS (1)

HIV och AIDS (2)

Hur mår ett brottsoffer?

Hälsoproblem

"Ingen ursäkt"

Invandringskostnader

Juleljus?

Lojalitet var?

Kackerlackor

Kusiner

Kvinnovåld (1)

Kvinnovåld (2)

Könsstympning

Lärarmisshandel

Med mörkertal

Mobbad till döds

Mopeder hemma

Mänskliga rättigheter?

Ny diktatur

Ny flykt

Ny HIV-man

Ny hobby

Ny sed?

Närbutik?

Olycksförare

Oron växer

Outrett

Pepparsprej?

PM från RPS

PM från SIV

Pojkstreck?

Politisk förföljelse

Rapport om ett icke-mord

Rasism (1)

Rasism (2)

Skolsituation (1)

Skolsituation (2)

Skolsituation (3)

Slaveriet tillbaka

Slutna våldsgrupper

Sopor

Stenkastning

Svartlistning

Svenska (1)

Svenska (2)

Svenskar diskrimineras

Svenskt pass

Terrorhot

Terroriserad

Tingsryd

Tuberkulos (1)

Tuberkulos (2)

Tuberkulos (3)

Tuberkulos (4)

Tunnelbana stängs?

Två texter

Undergång nära?

Undvik cykelbanor?

Ungdomsbrott

Utegångsförbud?

Vems lag gäller?

Vågar ej gå ut

Våldtäkter (1)

Våldtäkter (2)

Vård av muslimer

Vårdkvalitet

Vägpirater

Välfärd för vissa

Yrkesförbud

Åldringsrånare

Äldreförsörjning

Över normen

Översittare

 

Övrigt

90.000

Ansvarsfullt beslut?

Antisvenskt

Arbete (1)

Arbete (2)

Arbetsmarknad

BGF:s argument

Bostadsfrågan

Bottenkänning

Brain-drain

Californien

Danmark

De 100 sotarna

Det absurdas teater

Differentierad hemflytt

DN-insändare

Filmsekvens

Fond mot "rasism"

Förakt för svaghet

Förskoleplatser

Godhetsminister?

Granska fusk!

Gränslöst generöst

Inkomst eller utgift?

Jultomteri

Kalkyler

Kolonier

Mer arbetskraft?

Mer kostnader

Målkonflikter

Ny bil?

Ny Jantelag

Ny rasteori

Ockupantbeteende

Offerlamm

"Om flyktingar"

Pengar

Pengar och extrapengar

PK-info

Propaganda-offer

Resurs?

Reuter-fonden

Satsa miljarder?

Schizofrena (s)

Seglats

Skadestånd

Snatterier

Svenska språket

Stannar kvar

Statliga terrorister

Stöldgods åter (1)

Stöldgods åter (2)

Stöldgods åter (3)

Svensk kultur

Tankar från Laos

The Economist

Tidskriftsstöd?

Under galgen

"Utan tillgångar"

Vad kostar ett Nadina-ja?

Vardagssvenska

Vardagsvåldet

Viljan att betala skatt

Vitt band?

Åsiktsmördad

Är svenskar människor?

Invandringens kostnader