TV4-propaganda

TV4 har i vecka 47 inlett ett kampanj "Nollrasism". Om denna kampanj verkligen bara handlade vad den utger sig för att handla om skulle ingen anledning finnas att resa invändningar, inte från oss inom Blågula Frågor.

Redan vid första anblicken av vad TV4 lagt ut på sin Internetsida framgår dock att rör sig om propaganda i ordets grövsta bemärkelse: man försöker pracka på läsaren åsikter utan att han/hon själva ska märka det.

Detta sker framförallt genom associerande. Där finns en artikel om nazismen i Sverige, en annan om Förintelsen. Båda artiklarna i sig förmodligen sakligt korrekta. Men så tar man på samma sida med material om åsikter kring invandring. Detta ska alltså kopplas ihop.

Sant är i och för sig att nazister är kritiska till invandring, men av detta följer faktiskt inte att den som är kritisk till invandring behöver vara nazist. I själva verket torde långt mindre än 1% av alla invandringskritiker i Sverige vara nazister!

Vilseledande är också TV4:s sätt att använda begreppet "rasism". Det tillämpas bara på etniska svenskars hållning till invandrare, inte omvänt. I själva verket är det kanske vanligare att invandrare utövar rasistiskt våld mot svenskar än omvänt.

På TV4:s internetsida har man en "test", där envar kan besvara 15 olika frågor, med endera av två svarsalternativ: "Instämmer" eller "Instämmer inte". Allteftersom man fyller i får man veta, om man svarat "rätt" eller inte. TV4 använder faktiskt själv den formuleringen, trots att det ofta rör sig om rena åsiktsfrågor!

Till detta kommer, inte helt överraskande, att TV4 självt ger en del felaktiga faktauppgifter i sin egen text, som ju ska gälla för att vara ett slags facit.

Här kommer frågorna - klicka på en fråga, och du får upp vår blågula kommentar kring den:

1. Invandringen innebär att den svenska kulturen på sikt kommer att utplånas.

2. Invandrare begår grova brott skall utvisas ur Sverige även, om de blivit svenska medborgare.

3. Invandrare är mer brottsbenägna än infödda svenskar.

4. Infödda svenskar skall prioriteras på svensk arbetsmarknad.

5. Adoption av barn med utländsk härkomst bör begränsas.

6. Invandrare i Sverige bör anpassa sig till svenska seder och fira jul, nyår och påsk som vi.

7. Islam predikar terrorism och muslimer skyr inga medel för att sprida sin lära.

8. Det är bra för Sverige om man bygger fler moskéer så att muslimerna lättare kan bibehålla sina religiösa traditioner i Sverige.

9. Det är bättre att människor bor där de är födda.

10. Flyktingar bör återvända till respektive land när den politiska situationen stabiliserats i ursprungslandet.

11. Muslimska kvinnor är förtryckta av sina män.

12. Det är bäst om invandrare bor för sig själva.

13. De många invandrarna i Sverige innebär att det svenska språket utarmas.

14. Invandrare tar jobben från svenskarna.

15. Många utlänningar kommer till Sverige för att utnyttja sociala förmåner.