Korrekt språkbruk?

Ur TT-telegram i Arbetet, den 10/3:

"Det har blivit vanligare att invandrare som söker asyl i Sverige får beslutet om utvisning ändrat till att de får stanna..."

Sakligt sett ska det naturligtvis stå "utlänning", inte "invandrare", i detta TT-telegram. Man har ju inte invandrat, bara för att man försöker få ett PUT (permanent upphållstillstånd). Man kan ju få nej, och då får man inte stanna.

Varför skriver då TT här "invandrare"? Är det bara en praktikant, som i sin okunnighet skrivit fel, är det ett olycksfall i arbetet?

Det är inte alls säkert, ty ord har ju sina värdeladdningar. Som den politiskt korrekte väl känner till, anses ordet "utlänning" negativt laddat. Sedan länge är det ett ord som bör undvikas.

Men det finns utlänningar i världen. Ur svensk horisont är man i varje fall utlänning, om man både är född utanför Sverige och saknar PUT här.

Fel har TT också när TT skriver "utvisning". I detta fall är det rätta begreppet "avvisning", eftersom personerna ifråga aldrig haft något PUT i Sverige.

Inte heller här är det dock självklart, att misstaget är helt oavsiktligt.Det låter mer dramatiskt att "utvisad" än att bli "avvisad". Associationen till "kasta ut" ligger närmare.