Fädernas Kyrka

 

I den gamla psalmboken återfanns psalmen "Fädernas kyrka" under nr 169. Psalmen plockades bort på grund av sin nationalistiska romantism, då 1986 års upplaga av psalmboken gavs ut.
 


Fädernas kyrka i Sveriges land,
Kärast bland samfund på jorden!
Vida hon famnar från strand till strand,
Fast hon är grundad av Herrens hand,
Byggd till hans tempel i Norden.

Allt fick sin vigning i kyrkans famn:
Brudgummens löfte till bruden,
Hemmet, de nyföddas kristna namn,
Kämparnas färd till den sista hamn,
Fanan och konungaskruden.

Ädel är skaran, sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa.
Framåt vår hoppfyllda längtan går:
Ungdomen kristnad är Sveriges vår,
Sveriges framtid och hälsa.

Kristet och fritt ville Sverige bo,
råda för landet allena.
Därom i manlig och kristen tro,
därom i strid eller lagfäst ro
konung och folk sig förena.

Fädernas Sverige sig kämpat fram.
Kristus var med det på banan.
Visade vägen för trofast stam.
Kristus är trofast och svek är skam.
Korset stod tecknat på fanan
.

J.A.Eklund.

 


 

 Se vidare:

Svenska kyrkans webbsida