Oslo-våldtäkter

Mönster kan urskiljas beträffande våldtäkter även i Norge. Oslopolisen har gjrot en undersökning som visar bl.a. tre förhållanden:

antalet våldtäkter i den norska huvudstaden ökar

de flesta gärningsmännen är utrikesfödda, och är utomeuropéer

de flesta offren är norska kvinnor.

Ur Aftenposten hösten 2005:

"Två av tre åtalade för våldtäkt i Norges huvudstad är immigranter med utomeuropeisk bakgrund, enligt en polisundersökning. Antalet våldtäkter ökar stadigt. Undersökningen är den första där brottsstatistiken har analyserats efter etnicitet. Av de 111 åtalade för våldtäkt i Oslo 2004 var 72 med utomeuropeisk bakgrund, 25 klassades som norska eller med europeisk bakgrund medan medan 14 kom från okänd bakgrund.

Våldtäktsåtal i Oslo ökar markant i huvudstaden, 40% högre från 1999 till 2000 och har hittills i år ökat med 13%.

65% av de åtalade för våldtäkt har utomeuropeisk bakgrund och representerar endast 14,3% av Oslos befolkning.

I 80% av våldtäkterna är offren norska kvinnor, 20% har utländsk bakgrund."