Genusperspektiv

Ett av de områden där man föresatt sig att omskola det svenska folket, och för den deln även andra folk i Europa, är synen på manligt och kvinnligt.

I ett skede fanns en vision om "det klasslösa samhället". Denna tycks nu avlöst av en vision av det könslösa samhället.

Om detta skriver Tanja Bergkvist i SvD den 20/3 -09, under rubriken "VARIFRÅN KOMMER GENUSVANSINNET?":

"...intressanta projekt i Vetenskapsrådets projektdatabas (ligger med jämna mellanrum nere), som genusperspektiv på svenska landskap, genusperspektiv på distansundervisning (2,5 miljoner för att undersöka om könets betydelse för hur man uppfattar en distanskurs, här kan inte läraren utöva öppet förtryck då student och lärare aldrig träffas, men kan det hända att förtrycket manifesterar sig ändå i kursupplägget?), genusperspektiv inom akademin (5 miljoner för att undersöka könsfördelningen inom olika sfärer), 3 miljoner för att undersöka huruvida fördomar om kön ärvs eller är sociala konstruktioner liksom könet självt,.."

"...Det planeras ett EUROPEISKT CENTRUM FÖR EXCELLENT TRANSNATIONELL GENUSFORSKNING I SVERIGE!!

Den svenska ångesten kommer att manifesteras i form av ett excellent transnationellt genuscentrum

Läs om Vetenskapsrådets 'excellenssatsning' på 'starka svenska genusforskningsmiljöer' med det uttalade slutmålet från de involverade att skapa ett 'europeiskt centrum för excellent transnationell genusforskning i Sverige'. Läs och begrunda vad som pågår i tidningen Genusperspektiv 1/09..."

Universiteten i Umeå, Uppsala och Linköping/Örebro omfattas av Vetenskapsrådets stora femåriga satsning på “excellent genusforskning”, skriver Bergkvist:

"...nu är planen alltså att “göra arbetet bestående” även efter 2011.

Vem ger förresten ut det forskningspolitiska nyhetsbrevet (sic!) Genusperspektiv? Jo, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, som invigdes 1998 efter att riksdagen år 1997 beslutat att ett nationellt sekretariat skulle inrättas som ett led i en större satsning på forskning med köns- och genusperspektiv. En politisk satsning på genusforskning skulle 'förändra stelnade kunskapssystem' hette det i förarbetena inför satsningen."

" Sekretariatets uppdrag är att överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt sprida dess resultat både inom och utanför universitetet, att arbeta för ett ökat medvetande om genusperspektivets betydelse samt att analysera dess status och utvecklingsmöjligheter inom alla vetenskapsområden.

Tanja Bergkvist citerar ur sekretariatets förordning i Svensk författningssamling:

"Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att

- överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja
spridningen av dess resultat,

- analysera behovet av genusforskning inom alla
vetenskapsområden, och

- arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och
genusperspektivens betydelse."


Bergkvist kommenterar:

"Halva befolkningen ska jobba med att anlägga ett genusperspektiv på den andra halvans verksamhet

Och här står vi idag, drygt tio år senare efter ett regeringsbeslut om ett nationellt genussekretariat, med en enorm byråkratisk propagandaapparat med det statligt sanktionerade uppdraget att hjärntvätta folket inom alla sektorer. Genusperspektivet ska aktivt anläggas på hela svenska folkets verksamhet, på uppdrag av (den förra såväl som den nuvarande) regeringen. Halva befolkningen kommer att jobba med att anlägga ett genusperspektiv på den andra halvans verksamhet. Vilken utomordentligt smart arbetsmarknadspolitisk åtgärd!"

Hon sammanfattar:

"Genusvetarna vill gärna avskaffa könet, det biologiska såväl som det sociala (det förra eftersom det enligt vetenskapen har inflytande på det senare, även om genusvetarna sällan officiellt vill prata om detta), och när vi alla omvandlats till dessa 'könslösa' varelser så kommer vi blott att kunna föröka oss genom delning likt amöbor.

En röst på de politiker som upprätthåller genusmaffians verksamhet är därför en röst på ett amöbasamhälle."


 Se vidare:

Kurt Lundgren

KVINNA I SVERIGE