S-ideologi

Alexander Gabelic, debattör, i Arbetet, den 29/12 -98:

"Den socialdemokratiska strategin för ett mångkulturellt samhälle är bra och den bygger på en klassisk socialdemokratisk ideologi... En socialdemokrati som tog emot flyktingar från Chile och många andra länder."

Har vi i själva verket tagit emot flyktingar i syftet att förändra vårt eget land? Har syftet varit att ändra befolkningssammansättningen i Sverige och att skapa etniska enklaver?

Detta stämmer ju inte med det officiella målet för flyktingpolitiken. Där framställs asylinstitutionens syfte som att ge skydd åt förföljda och att erbjuda en fristad undan förtryck.

Alexander Gabelics två utsagor kan ytligt sett vara självmotsägande, men de har en gemensam nämnare. Vare sig man vurmar för mångetnicitet eller man pläderar för skydd åt föregivna flyktingar så är det politiskt korrekt.

Den politiska korrekten ställer små krav på konsekvens.