Kampstöd

I gränslandet mellan pris/belöning och kampanjande:

LO, HTF, SIF, och Lärarnas riksförbund i Helsingborg har samlat in pengar, 100 000 kr, för att bekämpa rasism.

Kommunen satsar ytterligare 100 000 kr.

Dessa 200 000 kr ska gå till högstadieelever i Helsingborg som kämpar mot rasism och nazism.

(LO-tidningen nr 37, 2000)