Alice Bah

På websidan för BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) har följande information kunnat inhämtas under hösten 2000:

"Alice Bah leder ungdomskonferens mot rasism

Alice Bah blir programledare i TV-konferensen 'En dag mot rasism' den 29 november. Konferensen riktar sig till landets gymnasielever och syftar till att öka ungdomarnas kunskap om rasism.

Cirka 600 gymnasieskolor inbjuds att delta i konferensen som direktsänds till skolorna via dekoder. Skolminister Ingegerd Wärnersson, justitieminister Laila Freivalds* och integrationsminister Ulrica Messing hör till dem som deltar i diskussionen och besvarar frågor från ungdomar runt om i landet.

Rasistiska gruppers verksamhet i skolorna och fakta om rasistisk brottslighet i Sverige är några av ämnena på konferensen. Flera skolor kommer också att visa exempel på hur de framgångsrikt arbetar med att förebygga och bekämpa rasism. Elever ute i landet kan via fax och e-post ställa frågor och göra egna inlägg under sändningen som sker från en studio i Stockholm. I studion finns gymnasielever, lärare, skolledare, politiker, experter, artister och flera kända och okända personer. Bland de medverkande artisterna finns bland andra Jonas Gardell.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och Skolverket arrangerar konferensen som ingår i det 10-punktsprogram mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering som regeringen presenterade i våras.

 


 

 

 

* Som texten löd före Freivalds avgång som minister.