Sned invandring

Vilka söker asyl i Sverige?

Vilka beviljas uppehållstillstånd?

Enligt en artikel i tidningen Dagens den 22/8 -01 finns en påtaglig snedhet. Inte bara är det en större andel muslimer som söker asyl, det är också så att en större andel av muslimerna som får stanna. En asylsökande muslim har större utsikter att få PUT än en asylsökande kristen!

 


Ur artikeln, som hade rubriken "Kristna får oftare avslag på asylansökan":

"Muslimer har lättare att få asyl i Sverige än kristna. Det kan Nya Dagen avslöja efter att ha gått igenom statistiken för de flyktingar som fick asyl beviljad av Migrationsverket förra året.

Migrationsverkets egna experthandläggare har delat med sig av sin kunskap om religionstillhörighet i de olika flyktinggrupperna och siffrorna talar sitt tydliga språk: Av de flyktingar som i fjol fick besked av Migrationsverket att de får stanna var nio av tio muslimer.

Flera flyktinggrupper har på senare tid framfört i debatten att det verkar som om muslimer har lättare än andra grupper att få igenom sina ansökningar om asyl i Sverige."

Tidningen hade besökt Gimo flyktingförläggning och funnit att flera av flyktingarna där "funderat på att konvertera, eftersom deras kristna övertygelse verkade ligga dem i fatet i kontakterna med den svenska migrationsmyndigheten."

Dagen fann i en egen undersökning stöd för påståendena:

"Muslimer är klart överrepresenterade i förhållande till de kristna i den grupp som fick sina asylansökningar godkända av Migrationsverket i fjol."

"I gruppen anländande asylsökande år 2000 stod muslimerna för strax under 80 procent. Kristna asylsökande strax över tio procent och övriga religioner de resterande tio procenten. Men i den andel som fick godkänt av Migrationsverket samma år står muslimerna för en mycket större andel.

Bland dem som fick permanent uppehållstillstånd av asylskäl i första instans i fjol svarade muslimerna för ungefär 90 procent. De kristna för 6,5 procent och övriga religioner för resten."

"...genom att bryta ner anländandegrupperna på religionstillhörighet framträder en annan siffra:

Av samtliga kristna flyktingar får färre än hälften ja på sina ansökningar (40 procent).

I gruppen muslimer får tre av fyra positiva besked (75 procent).

En förklaring som Nya Dagen får av Migrationsverkets egen informationsavdelning är att detta kan bero på att det råder mer krig och konflikter i den muslimska delen av världen."