Islam

 

Vad innebär islam?

Vad skulle det innebära för Sverige om en majoritet av befolkningen är muslimer?

På denna BGF-avdelnng ska vi ställa frågor och försöka få tag i texter som hjälper oss att få svar.

 

 

 

I vilken utsträckning:

 1. Är islam något mer än bara en religion?

 2. Är islam förenligt med demokrati och mänskliga rättigheter?

3 Flyttar muslimerna fram sina positioner i det svenska samhället?

4. Ökar antalet muslimer i Sverige?

 5. Är islam förenligt med feminism?