Dödsstraff för kvinnor?

Vad betyder det om en religion som islam får prägla lagstiftningen i ett land? Betyder det för Sveriges del att dödstraffet införs, åtminstone för kvinnor?

Från SVT:s webbsida:

"NÄR RELIGIONEN BLIR LAG

Amina Laval i Nigeria hotades nyligen av stening efter att ha fått ett barn utan att vara gift. I säsongens första Existens får vi följa med till Nigeria och möta några av de kvinnor som kämpade för att hon skulle slippa dödsstraff.

En av dem är Kaltume Umar Nasir, jurist och själv muslim. Hon kämpade mot dödsdomen, eftersom hon ansåg att den var dåligt underbyggd. Men i grunden anser hon att sharia, de muslimska lagarna, ska styra samhället. Dödsstraff är ett rimligt straff för den som är otrogen, menar Kaltume Umar Nasir.
 
Hon får stöd av svenska Cherin Awad, som studerar juridik. Hon ser de stränga straffen i den muslimsk lagen mer som en markering.

- Lagarna visar att otrohet är avskyvärt !

Enligt henne är beviskraven så höga, att straffen i praktiken aldrig kan utdömas. Men om hon måste välja, så går Guds lag alltid före människornas lag. Och straffet för otrohet är döden."

 


 

 Se vidare:

Islam?