Utanförskapet

Ur DN, den 30/9 -06:

"SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSLÖSHET

Misslyckad jobbpolitik bakom sverigedemokraternas framgång

 
Det inte svårt att se arbetsmarknadsproblemen för utlandsfödda som viktigaste faktorn bakom det ökade stödet för Sverigedemokraterna. Förhoppningsvis kan valresultatet bli larmsignalen att ta itu med en ekonomisk och social situation som inte är hållbar, skriver Johan Schück."
 
"Misslyckad integrationspolitik är nog inte enda förklaringen till genombrottet för Sverigedemokraterna."

Det kan finnas även andra skäl till väljarnas missnöje, tror Schück, men:
 
"Ändå är det inte svårt att se arbetsmarknadsproblemen för utlandsfödda som viktigaste faktorn bakom det ökade stödet för Sverigedemokraterna. Förhoppningsvis kan valresultatet bli larmsignalen att ta itu med en ekonomisk och social situation som inte är hållbar."

Siffror för första halvåret 2006, framtagna av professor Jan Ekberg, visar att sysselsättningsgraden för utrikes födda på 80 procent av vad som gäller för Sveriges befolkning i stort.
 
"Dessa siffror visar att arbetsmarknadsläget för utrikes födda inte har förbättrats mer än marginellt under de senaste åren, trots konjunkturuppgången. Fortfarande gäller att cirka 60 procent i denna grupp har arbete, jämfört med en sysselsättningsnivå som pendlar runt 75 procent för hela befolkningen i åldern 16-64 år.
 
Arbetslösheten bland utrikes födda, särskilt de utomeuropeiska, är samtidigt väsentligt högre än för Sveriges befolkning i stort. En betydligt större andel är också förtidspensionerad eller på andra sätt bidragsberoende för sin försörjning."
  
Dessa problemen är inte övergående, de har efterhand permanentats:

"Krisen i början av 1990-talet betydde att arbetslösheten för utlandsfödda steg kraftigt, samtidigt som inflödet av flyktingar ökade snabbt under samma period. Men omslaget i negativ riktning inträffade redan tidigare, då många som invandrade till Sverige sedan inte kom in på arbetsmarknaden."
 
"... gällde under 1980-talet och ganska långt därefter den så kallade Hela Sverige-strategin, som betydde att flyktinginvandrare och deras anhöriga skulle spridas över landet. För kriskommuner med många tomma bostäder, däribland Landskrona och Malmö, var det attraktivt att kunna fylla dem. Frågan om hur de nytillkomna skulle hitta en egen försörjning sköts på en obestämd framtid.
 
Resultatet blev förödande, .."

"...är det nödvändigt med en förbättrad integration på arbetsmarknaden, om den nya regeringens jobbpolitik ska lyckas. Att bryta utanförskapet måste betyda att en väsentligt högre andel utrikes födda kommer i arbete, antingen genom anställning eller eget företagande. Flera av alliansens förslag - såsom lärlingsutbildning, jobbavdrag, minskad a-kassenivå och sänkta arbetsgivaravgifter för tjänsteföretag - kan också få en sådan effekt."
 
"...ändringar av spelreglerna är ett verksamt sätt att minska den strukturella arbetslösheten."


 Se vidare:

Arbete och arbetslöshet år 2003

Arbete och arbetslöshet över tid