De kan inte tala sanning

I det sista numret (nr 2 år 2000) av den numera avsomnade tidskriften NEXUS Nya Tider, vars chefredaktör jag var, reflekterade jag över en egendomlighet jag (långt ifrån ensam) iakttagit: den politiska korrekthetens företrädare förmår sällan återge sina motståndares ord korrekt och hederligt. Jag skrev:

"När Jonas De Geer i ett genmäle i Aftonbladet (den 9 februari) beslår tidningens mångårige skribent Olle Svenning med att (den 4 februari) flerstädes ha förvrängt texten och således angripit, icke vad Salt skrivit, utan de egna förvrängningarna, måste det vara ytterligt pinsamt för Sveriges största dagstidning.

Exempelvis hade Svenning tillvitat Salt att ha skrivit om 'bögslöddret' och 'invandrarmobben', något som uteslutande fanns i Svennings inbillning. Tyvärr är detta slags 'kritik' ett vanligt förfarande gentemot politiskt misshagliga i vårt land, och exempel skulle kunna anföras hur många som helst.

Här ytterligare ett särskilt flagrant. I teveprogrammet 'Striptease' den 3 december 1997 angreps boken Under Skorpionens tecken ­ sovjetmaktens uppkomst och fall (1:a uppl. 1994) av den estniske publicisten Jüri Lina medelst en grov förvrängning (flerfaldig stympning) av ett kort utdrag ur boken. Detta kunde envar som ägde denna bok lätt konstatera. I den andra upplagan av Under Skorpionens tecken, som utkom 1999, redovisar Lina (på sidan 11) tydligt och klart hur textförvrängarna gick till väga. En avklädning, som den Lina därmed gör, måste vara mycket skadlig för mediernas trovärdighet" .

Judisk krönika införde i nr 2 år 2001 en artikel av tidskriften eXpos ansvarige utgivare David Lagerlöf. Under rubriken "Ny andlighet bara gammal antisemitism" angreps NEXUS Nya Tider, jag själv och flera andra namngivna personer, däribland den nyss nämnde Jüri Lina. På ett ställe gjorde Lagerlöf rent av ett försök att citera mig. Så här gick det:

"I sista numret fanns dessutom en hyllningsartikel till den omdebatterade högerextrema tidningen Salt vars innehåll ständigt kretsar kring antisemitism och revisionism. Nexus citerade en rad främlingsfientliga debattörer i Salt och konstaterade att 'invandrares rasism' och 'rasistiskt våld' är en 'trojansk häst fullastad med krigare mot Sverige och svenskarna'. "

Vad jag skrev var naturligtvis något helt annat:

"Genom att konsekvent bortse från invandrares rasism och rasistiska våld mot svenskar blir den officiellt påbjudna antirasismen endast en pratbubbla utan förnuftigt eller humant innehåll. Än värre: en trojansk häst fullastad med krigare mot Sverige och svenskarna."

Här kommer fortsättningen av det ovan anförda utdraget ur NEXUS Nya Tider:

"Det är naturligtvis ytterst riskabelt och huvudlöst att angripa något medelst lögner. Och ändå fortsätter de. Varför? Förmodligen därför att det brister såväl i förmågan att framleta motfakta som i intellektuell redbarhet. Eller på ren svenska: de kan inte tala sanning."

Vilket skulle bevisas.

Lars Adelskogh