Av arbetsmässiga skäl är vi restriktiva med att in insändare. Denna insändare känns dock viktig - förmodligen uttrycker den vad väldigt många svenskar idag känner.

Nu får det vara slut

Jag har tillställt ett antal tidningar insändare om tankar kring svensk invandrarpolitik och inte vid något tillfälle blivit publicerad. Jag har varit i kontakt med respektive redaktioner och fått svaret att det inte ligger i deras intresse att publicera mina åsikter. Jag är vare sig främlingsfientlig, rasist eller representerar något politiskt parti. Jag tycker att den nuvarande invandringspolitiken är så illa skött, att det kommer att bli ett stort problem i det svenska samhället om inte någonting radikalt blir gjort.

Varje vecka blir vi i TV påminda om hur intoleranta och korkade vi svenskar är genom de debattprogram som berör invandringen. Är det på det viset, att vi svenskar kollektivt skall få dåligt samvete för de invandrare som sökt sig till Sverige och som känner sig förfördelade i det svenska samhället? Vi anses för det mesta som oförstående för de krav som invandrarna ställer på samhället. Vi har numera även en överväldigande del programledare i TV som har utländskt påbrå. Det står inte i rimliga proportioner till invandringens omfattning. Varifrån kommer de signaler som sätter munkavle på den svenska allmänheten att få uttrycka sina åsikter i dessa frågor? Det är från massmediernas sida mycket tyst om vad som reellt händer på det invandrarpolitiska området och vad det kostar samhället.

Vi kan ta kriminaliteten som är en orsak av den frikostiga invandrarpolitiken. På våra kriminalanstalter är ca 75 % av icke svensk nationalitet. Till en kostnad av ca 1 miljon
per/år och intern. Vi har ca 7500 platser på våra kriminalanstalter. Det räcker med att vi måste ta hand om våra egna bovar vi behöver inte importera kriminalitet.

Jag har genom min profession rest och bott i olika länder och jag har alltid försökt att fullt ut anpassa mig efter de villkor som råder. Det har aldrig varit några som helst problem trots att jag i mitt stilla sinne ifrågasatt åtskilligt av det jag upplevt. Jag tycker det är vanligt sunt bondförnuft, att i görligaste mån ta seden dit man kommer. Att många invandrare inte har förstått detta beklagar jag och genom sitt ställningstagande anser jag att de förverkat sina rättigheter i det här landet. Jag är medveten om att det inte är riktig så enkelt men jag anser, att de som inte anpassar sig har två val antingen anpassning eller en enkel resa hem..

Den svenska demokratin kan man klart ifrågasätta när det inte går att få en insändare publicerad som inte ligger i linje med det parti som stöder tidningen. Så de som har olika åsikter om invandrarpolitiken behöver inte göra sig besvär trots att de flesta av de svenska medborgarna har en klar uppfattning om invandrarpolitiken. Vi svenskar har genom våra politiker fått något av en stämpel som världssamvete men hur ser resultatet ut? När svenska medborgaren inte ges möjligheter att diskutera och debattera invandrarfrågorna då frågar jag mig var finns demokratin i detta land. Den vanlige svensken anses uppenbarligen så urbota dum av politikerna trots, att det är vi som dagligen konfrontera med de samhälleliga problemen. Det går ju inte under nuvarande förhållanden att väcka debatt Jag misstänker att denna solida motvilja mot en reell debatt i invandrarfrågorna är ett verk av statsmakterna.

Den som har lite insikt i invandrarfrågor måste ju inse att det är helt omöjligt att integrera mer än 1 miljon människor av Sveriges invandrade befolkning. Se på USA, som i ett par hundra år har haft samma problem, hur har detta gått? Det är klart bevisat att människor med diametralt motsatta kulturer är omöjliga att förena under nuvarande förhållande.

Vi skall vara generösa och hjälpa de människor som genom krig och liknande elände har hamnat i en situation där hjälpinsatser behövs. Tillgrip gärna temporär invandring så länge skyddsbehov föreligger. Förvisso är de flesta invandrarna skötsamma, men belasta inte samhället med de människor som inte vill låta sig integreras. Det fungerande mångkulturella samhället som det talas så mycket om, är en myt. Det går inte att påvisa i något land att detta har lyckats utan djupgående misshälligheter. Vi människor är tyvärr inte beredda, att i dagens läge ge avkall på vår suveränitet och statsmakterna skall inte försöka uppfostra svenska folket att acceptera invandringen i dess nuvarande form. Gränsen för invandringen är för längesedan uppnådd och det kommer i slutändan att bli ett helvete i det här landet om detta får fortsätta. Vi har bara sett början på eländet.

Det är inte invandrarnas fel utan den naiva statsmakten som gjort att vi befinner oss i dagens eländiga situation. Riksdagen består av 349 medlemmar som plaskar omkring i sin egna lilla ankdamm, med ringa kunskap om den verklighet som de vanliga medborgarna lever under.

Lennart Torstensson