Helst vill vi ju att insändare till BGF:s webbsida undertecknas med namn. Samtidigt måste man ha förståelse för - i det ruggiga politiska klimat som råder i Sverige år 2002 - att många känner obehag inför att skylta med namn. Ibland gör vi således ett undantag.

Läsarbrev 2

Jag vill med detta meddelande bara säga tack för bra information på eran sajt bgf.nu. Många av oss mer anonyma svenskar ser nu att måttet snart är rågat. Invandringen - som den ser ut i dag - har enligt mitt personliga tycke varit den mest misslyckade satsningen något demokratiskt land kunnat göra i modern tid.

Summor om ungefär 30 miljarder kronor om året nämns som den kostad vi skattebetalare får betala för att få det tvivelaktiga nöjet att se fler och fler arbetslösa och socialbidragsbärande invandrare på stan.

Vi har bostadsbrist i storstadsregionerna där jobben finns och vi har ont om arbeten för kvalificerade svenskar som gått många år i skola. Vilket av dessa problem löser man med mer invandring?

Den historiska invandringen mellan våra nordiska grannländer nämns ofta som försvar i olika debatter, men där jämför man äpplen med dadlar anser jag. Hur stor anknytning har Sverige till land som exempelvis Somalia eller Etiopien? Hur många svenskar åker dit varje år för att semestra och utbyta "kultur"?

Fler och fler kommer att ansluta oss till vår kamp, som jag hoppas blir en gemensam mycket stor ansträngning.

Våra grannländer Norge, Finland och även Danmark, är mycket lika oss i socioekonomiska och kulturella avseenden, skillnaden är att till och med när detta skrivs har vi en närmast fri invandring till Sverige medan våra grannar stängt sina gränser.

Norge, Finland och Danmark är idag länder med mycket god ekonomi, budgetar har överskott, arbetslösheten är låg, man har med andra ord lyckats genomföra det som är det primära för ett demokratiskt land, trygghet och arbete åt sina medborgare.

I Sverige haltar ekonomin fortfarande och risken finns att mycket pengar kommer att gå åt till helt andra användningsområden än i ett land med hårt reglerad invandring.

Jag beklagar bara att jag måste vara anonym då lagen om åsiktsfrihet bara gäller vissa personer idag. Den åsikt jag gett uttryck för är i sig
brottslig om jag följt den massmediala trenden korrekt.

Vänliga hälsningar,

S.P.Q.R