Har du hört den förut?

En insändare inför EMU-omröstningen, från Inger-Siv Mattson:

Argument i repris eller Vi har hört det förut

Inför folkomröstningen 1994 gav RSV ut en broschyr "Ja eller nej till svenskt medlemskap i EU" Under rubriken "Det är nu vi har chansen" presenterades ja-sidans bl a Socialdemokrater för EU sina argument. Presentationen illustrerades med en bild av ett väldukat smörgåsbord. En illustration som idag förefaller minst sagt hånfull! Ja-sidans argument för ja till EU var exakt desamma som de idag är för ja till EMU. Bland löftena - och hoten - den gången fanns "Det blir fler jobb: Tillståndet för Sveriges ekonomi är väl känt. Likaså att det blir ännu värre om Sverige hamnar utanför EU. Då hamnar investeringar och nya jobb utanför Sverige. Den svenska välfärden riskerar att rosta sönder. Mer än 75% av vår export går till EU-länderna och länder som sökt medlemskap. Det betyder mer än 300 000 jobb och stora skatteinkomster för den offentliga sektorn! " Känns argumenten möjligen igen??

Om Sveriges skyhöga medlemsavgift på ca 25 miljarder/år skrev ja-sidan att "det är en liten summa jämfört med vad det skulle kosta att inte vara med. Sverige skulle t ex drabbas av högre räntor, lägre investeringar, färre jobb, lägre skatteintäkter och lägre internationellt förtroende. Frågan är inte om vi har råd att gå med. Frågan är, har vi råd att stå utanför?"

Under rubriken "Tänk stort" sade ja-sidan 1994 att "vi kan ändra det vi inte gillar om vi sitter med vid bordet. Utanför är Sverige maktlöst. Tänk stort: freden, miljön och jobben." Redan då var ett av argumenten att vi måste gå med för att förhindra att tyskar och fransmän slår ihjäl varandra!

Frågan är nu varför vi skall rösta ja till EMU på grundval av Göran Perssons fagra löften när samma fagra ="vackra och hållbara" - löften från folkomröstningen 1994 inte på något område infriats? Har jobben blivit fler? Har investeringarna hamnat i eller utanför Sverige? Har den svenska välfärden ökat efter 1995? Eller har den bit för bit nedmonterats dvs " rostat sönder" efter EU-inträdet?

Till detta kom det ännu icke infriade löftet om lägre matpriser. Vi har - snart ett decennium efter EU-inträdet - fortfarande ca 20 procent högre matpriser än övriga EU-länder. Om man tror att EMU kommer att ändra på detta tror man förmodligen på jultomten också.

Bland de svenska förhandlingskrav som påstods vara tillgodosedda inför medlemskapet var bl a att " Sverige har i förhandlingarna förklarat sig villigt att medverka i EMU:s framväxt. Ökad ekonomisk stabilitet i Europa kan öka tillväxten i den svenska ekonomin, minska arbetslösheten och sänka räntorna." - " Livsmedel, levande djur och foder som förs in i Sverige ska vara fria från salmonella, det svenska förbudet mot antibiotika i foder liksom en del andra regler om tillsatsämnen behålls i avvaktan på vetenskaplig utvärdering." - "Svenska fiskare får större andel av torsken i Östersjön." Sverige skulle också vara med om att "skapa ett renare Europa och framför allt ett renare Sverige." Vilka av dessa löften och påståenden har infriats?

Det finns ingen som helst anledning att gå på samma lögner en gång till!

Ingver-Siv Mattson