Grönköping

Socialdemokraterna och olika myndigheter har ju informationskampanjer mot "främlingsfientlighet" och "rasism" ibland. (Jag har aldrig hörd makthavarna tala om vad orden betyder, men det är väl meningen att vi ska acceptera invandringen.) Jag hittade en text i humortidningen Grönköpings Veckoblad som passar in perfekt på de här kampanjerna. Det här är alltså menat som ett skämt när det skrevs för drygt 10 år sedan.

Rubriken var "OROANDE OPINION".

"...gäller här såväl att grundligt analysera inträffade opinionsbrister som att skyndsammast möjligt vidtaga nödiga motåtgärder, vid risk av att eljest ett helt felaktigt opinionsläge kan komma att utveckla sig, åtminstone hos den politiskt mindre upplysta allmänheten. --- Därest väljarna lämnas vind för våg utan egentlig fostran å åsiktsplanet vet man sannerligen icke i längden om deras röster äro att lita på, utan riskera de tvärtom att tillfalla fullständigt oppositionella partier, som icke ha det minsta att göra med ett uppriktigt stöd för sittande regeringsmakt. --- detta kan och får ingen regering undgå att med skärpa reagera emot, om den önskar få sina lagliga maktanspråk tagna å bestående allvar."

(Ur Grönköpings Veckoblads årsbok 1990)

Grubbelgubben

 


 

 Se vidare:

Det permanenta kampanjandet