Vi är goda - ni är onda

Insändare till BGF den 15 mars 2003:

Grunderna för den svenska invandrings- och flyktingpolitiken är en svårslagen blandning av självförnekelse och storhetsvansinne. Dess yttre tecken är den auktoritära optimismen och den sanslösa kulturrelativismen. Dess omkväde är: berikning här, berikning där och berikning överallt! Det fulaste den vet är patriotism.

Dess mål är att göra svenskarna till infödingsbefolkning. Dess människoideal är den socialstyrelselobotomerade godhetsproducenten. Dess motto är: invandring till varje pris!

Dess strategi: att hela tiden hålla svensken förvirrad och skuldmedveten, men samtidigt med en känsla av att vara utvald, ett föredöme:

Vi är goda, ni är onda.

Vi är moderna, ni är primitiva.

Vi är fördomsfria, ni är marginaliserade.

Vi är öppna och nyfikna, ni är rädda och vet inte ert eget bästa.

Vi är kebab, ni är rasism.

Vi är solidaritet, ni är koncentrationsläger.

Vi är framtiden och ni borde söka psykolog.

Vi är makt och ni skall hålla tyst!

Mats D