Med danska ögon

Från Danmark har redaktionen fått ett intressant brev. Med författarens tillstånd återges det här nedan. Brevskrivaren, Steen Wied, beskriver sig själv som att han inte är medlem av något parti, utan en vanlig medborgare som rest och bott i 49 länder bl.a. som sjöman. Han håller sig orienterad genom danska, svenska, tyska och amerikanska tidningar och har kontakt med ett växande forum av invandringskritiska präster i Danmark .

 Kære Millt,

Ett brev från Köpenhamn. Jag hoppas Du läser danska för min svenska är inte bra. Jag har läst din artikel om det danska valet och det gläder mig att se det beskrivet annorlunda än i de svenska tidningarna. Det var en skandalös propaganda som de presenterade, icke journalistik. Jag har blivit mycket besviken på Sverige, särskilt efter det Sverige jag så väl kände sedan Erlanders dagar. Jag tillbringar tre månader på mitt torp i Småland varje år, och följer svensk media mycket nära, både tidningar, radio och TV. Envar kan ju se i kriminalrapporterna och på den ständiga hetsen mot de s k "nazisterna" och "rasisterna" att det är något som är fel i Sverige. Varför? Jo, det tillåts ingen kritik mot invandringspolitiken så som i Danmark, ingen demokratisk diskussion tillåts om hur många invandrare ett land kan tåla osv.

För ett år sedan skickade jag in ett moderat inlägg till DN som jag slutade med att fråga: "Är ordet fritt i Sverige?" Det blev naturligtvis aldrig tryckt. De svenska tidningarna har vanligtvis professionella "kolumnister" som står för debatten. I danska tidningar får alla yttra sig. Jag får ständigt in "anti-invandringsinlägg" i den mest invandrarvänliga morgontidningen i Danmark, Politiken. Jag menar som dansk, att i en demokrati ska ordet vara fritt.

Men efter det danska valet är jag å Sveriges vägnar förstämd och deprimerad. Ni har enorma problem, eftersom Ni bara har möjlighet att få yttra er på Internet. Det är en skandalös åsiktscensur som är en skam för ett demokratisk land som Sverige. Jag har kunnat läsa svinaktiga kommentarer om den danska valkampanjen i svenska tidningar, som egentligen själva skulle skämmas. Det är ovärdigt en fri press och ett fritt land som Sverige att bära sig åt på det viset.

I mina ögon är det den svenska maktelitens avsikt att förstöra det svenska "Folkhemmet", som med 20 % invandrare, med ökad segregering och kriminalitet, har lyckats. Jag är orolig för att om det fortsätter på det här viset, kommer Sverige hamna i ett tillstånd av inbördeskrig. De sista 30 årens politik har förändrat Sverige för alltid. Det kan inte göras ogjort och den generation av politiker som stått för detta har ett stort ansvar för den framtid de förberett för landet. Man ska vara försiktig med orden, men här blir "landsförräderi" passande.

Jag är inte själv medlem i något parti (f d socialdemokrat), men har denna gång röstat på Dansk Folkepart. Som demokrat kan jag bara rösta på ett demokratiskt parti och ett sådant har inget med "rasism" och "nazism" att göra.

Sammantaget har vi inte mer än ett tvåsiffrigt antal nazister i Danmark, som alla skrattar åt. Men i Sverige demoniseras motstånd mot invandringen som "främlingsfientlighet" och "nazism". Vad man uppnår är att driva en massa unga svenskar ur det demokratiska forumet och dra dem bort från demokratin. Det är helt vansinnigt.

Debatten före det danska valet var inte alls "smutsig", utan mycket civiliserad, dock med få undantag. Det var en majoritet av befolkningen som menade att invandringen skulle vara huvudtemat i valdebatten. Och så blev det. De som ansåg att det inte skulle debatteras alls uppfattade valkampen som smutsig. Men folk från alla samhällsklasser har röstat på Dansk Folkeparti; före detta socialdemokrater, akademiker, arbetare, alltså helt vanligt folk och alls inga nazister. Jag har försökt att förklara detta i fyra inlägg till svenska tidningar, naivt nog av mig, inget av dem togs in.

Det är mitt största hopp för Sverige att den massiva invandringen kommer på den demokratiska dagordningen inom kort. Annars kommer Sverige att radikaliseras allt mera och de nu regerande politikerna kommer att lyckas med att fullständigt förstöra en annars så fin demokrati. Och då kanske det sker ytterligare ett mord på en svensk statsminister???

Med vänlig hälsning
Steen Wied

 


 

 Se vidare:

Patent på anständighet?