Tyskland:

Varning för kulturkrig

Ur norska Aftenposten den 14/11 -04:

"En förödande sammanstötning mellan Islam och väst som skulle skaka världen har nu blivit tänkbar, varnar den tyska exkanslern Helmut Schmidt i en dyster prognos."

"Oro. Den som förstår de tendenser som i dag är synliga i världen och drar ut dem till den nära framtiden måste väl räkna med en 'sammanstötning mellan civilisationerna', konkluderar Schmidt i sin färska bok 'Die Mächte der Zukunft' (Framtidens makter)."

"Schmidt skriver att en mångfald av små lokala och regionala konflikter kan kosta många människoliv och leda till ekonomiska förluster och ökad internationell terrorism. Han ser ingen annan utväg än att både västerländska och muslimska samhällen håller fast vid nödvändigheten av ömsesidig religiös och kulturell tolerans. Men hur detta ska säkras kan inte den respekterade äldre statsmannen ge något recept för. Helmut Schmidt har tidigare erkänt att han som regeringschef bidrog till att utforma en naiv invandringspolitik, och att Tyskland har tagit emot alltför många utlänningar.

Nu varnar han mot experter och politiker som vill öka invandringen från andra kulturer för att motverka européernas sjunkande barnantal och säkra finansieringen av välfärdsstaten.

- Det skulle leda Europa ur askan i elden, hävdar han. Fiendskap och hat utvecklas lätt i en religiöst heterogen blandbefolkning. Detta faktum måste man ta med i beräkningen när EU i framtiden överväger att ta in muslimska stater, kräver Schmidt. Han menar att ett viktigt motiv för Turkiets EU-ambitioner är att låta delar av sin raskt växande befolkning utvandra till Västeuropa. Under loppet av några få årtionden skulle detta leda till en betydande förändring av Europas kultur, enligt författaren.

Helmut Schmidt menar EU har svikit sig självt ytterligare genom den 'överdrivet ivriga" östutvidgningen i våras,..' "