Med reservation för att SvD-artikeln tydligen inte fick med icke-EU-länder i Europa, och därmed missade både Schweiz och Norge:

Sverige nu trea

Kanada-Sverige 1-0. Sverige nu trea som invandrarland enligt Svenska Dagbladet.

Har man ögonen öppna kan man hitta mycken information om invandringen insprängd i en vanlig tidningsartikel. I Svenska Dagbladet fanns för en tid sedan en artikel om hur dåliga vi är i Sverige är att integrera invandrare i arbetslivet. Sverige fick vid jämförelser med andra länder som vanligt smäll på fingrarna i detta avseende.

Fakta är hämtade från en artikel om ett seminarium om mångfald i näringslivet: "Canada, Sweden and our multicultural societies: Does diversity work in the business world?" (Svenska Dagbladet 041006).

Artikeln var illustrerad av ett diagram som visade dels andelen invandrare i procent av befolkningen, dels invandrarnas andel i procent av arbetskraften.

Det som fick mig att verkligen haja till var detta: Sverige ligger nu trea som invandrarnation i den utvecklade delen av världen!

Det framgår inte av artikeln hur man beräknat andelen invandrare, utan man talar om "personer födda utomlands" samt "invandrare". Begreppet "invandrare" kan ju variera och ibland hänför man i statistiken även till barn till en förälder född utomlands som "invandrare", ibland inte. Enligt diagrammet är Australien etta som invandrarland med 25 procent invandrare av befolkningen, tvåa är Kanada med 17 procent och som god trea kommer Sverige med 11,5 procent.

Vi har således passerat USA som invandrarnation, enligt uppgifterna i Svenska Dagbladet! USA kommer enligt diagrammet fyra, med tio procents andel invandrare av befolkningen.

(Enligt diagrammet delar Nederländerna USA:s fjärdeplacering med tio procent, sedan följer Österrike med 9,5, Tyskland med 9, Belgien 8, Danmark 5,5, Frankrike 5,2, Storbritannien 4,5, Irland 3, Finland 2, Italien, Spanien, Portugal och Japan på mellan 1 och 2 procent.)

För mig som vanlig tidningsläsare kom detta besked som en överraskning, trots att jag troligen är mer insatt är "genomsnitts-svennen" i invandrarfrågor. Att Sverige har en extremt hög invandring i förhållande till befolkningstalet har varit allom bekant länge nu. Men historiskt sett har man alltid talat om just Australien, Kanada och USA som invandringsnationer vars historia har baserats på just invandring sedan århundraden tillbaka.

Våra svenska politiker är fortsatt blygsamma och talar fortfarande om att det är en "liten rännil" av invandrare (eller "flyktingar" som är den gängse officiella benämningen i politikerkretsar) som hittar till Sverige. Dessa politiker talar fortfarande år 2004 om alla uppkomna problem av massinvandringen som "klass-skillnader" och "diskriminering av kvalificerad arbetskraft". De svenskar som sett och insett vart vår topp-placering som invandrarland har lett i form av alla negativa resultat i vardagslivet och landets ekonomi har förmodligen en annan uppfattning.

Marie-Therese Chicha, professor vid Université de Montreal, ger tre goda råd till svenska politiker om de vill se en ökad mångfald på svenska arbetsplatser: företag som diskriminerar ska förlora på det ekonomiskt, konkreta handlingsplaner som berör olika delar av integrationsprocessen ska göras och företagen ska rapportera statistik om de anställdas bakgrund. Ytterligare ett gott råd till de svenska politikerna skulle kanske kunna vara att genomföra förändringar i våra generösa ekonomiska bidragssystem? Eller att man förbättrar kontrollen av utbetald A-kassa och alla bidrag från Försäkringskassan?

En vanlig tidningsläsare reagerar troligtvis inte på rubriken till denna artikel som var "Kanada-Sverige 1-0". Jag vill på detta sätt göra BGF:s läsare uppmärksamma på vår toppnotering när det gäller andelen invandrare av den totala befolkningen, så som Svenska Dagbladet redovisar den.

Socialsekreteraren

PS

Andel av invandrarbefolkningen av den totala arbetskraften i respektive land: I Australien är andelen invandrare i befolkningen 25 procent och 24,6 procent är en del av den totala arbetskraften. Kanada har andelen invandrare 17 procent och samma grupp utgör hela 19,2 procent av total arbetskraft. I motsvarande jämförelser har USA 10 procent invandrare varav 11,7 är en del av arbetskraften.

I Sverige är cirka 11,5 procent av befolkningen invandrare, men utgör endast 5,1 procent av arbetskraften. Nederländerna är avgjort sämst med 10 procent andel invandrare men endast 3,4 procent i arbete. Sämre än Sverige, vilket väl ingen trodde att någon kunde vara, författarens notering. Sverige och Nederländerna är sämst i Europa på integration enligt mångfaldskonsulten Gary Baker, mångfaldskonsult och seminariedeltagare.