Nederländerna:

Slöj-lobby

På en spanskspråkig webbsida om kvinnors rätt i världen finns en rapport från Amsterdam den 20/9 - 97 , om lobbyverksamhet för att främja användade av slöja:

"Muslimska kvinnor, som bor i Holland, får pengar från Saudi-Arabien för att bära slöjan

Nyheten har publicerats i den holländska tidningen 'De Volkskrant', enligt en rapport från ordföranden M. Bogaers i Al Nisa, den största muslimska kvinnoorganisationen i Holland. Enligt denna började utbetalningarna för 5 år sedan och majoriteten av de som får 'bidraget' är marockanska och turkiska kvinnor som bor i Nederländerna

Å andra sidan får holländska kvinnor som konverterar till den muslimska tron inga pengar, 'men de får hjälp av lokala fundamentalistiska organisationer' säger Boares, som också påpekar att inflytandet från den fundamentalistiska rörelsen i Holland hela tiden växer.

I intervjun med Bogaers finns andra deklarationer som ger oss en annan bild av den muslimska kvinnan. Bogaers, som konverterade till islam för 10 år sedan under sin vistelse i Saudi- Arabien, har förklarat följande i intervjun.

Koranen är feltolkad av fundamentalisterna därför att 'jämlikhet mellan man och kvinna är relativ'.

I Koranen ges rådet att bära slöja, men den föreskriver inte att det är obligatoriskt.

Islam ger kvinnan 'självrespekt och värdighet inte underdånighet'

Kvinnorna bör förhålla sig kritiska också till sina egna samhällen, säger ordföranden i Al Nisa."

 


 Se vidare:

Nej till slöja