Frankrike:

Kompakt majoritet

Ur Metro den 11/2 -04:

"FRANSKT FÖRBUD MOT SLÖJA

Parlamentet vill förbjuda religiösa symboler"

"Efter flera dagars debatt sa en förkrossande majoritet av parlamentsledamöterna, 494 mot 36, på eftermiddagen ja till ett lagförslag som i månadeer vållat våldsam diskussion och lett till flera protestaktioner.

Lagen, tänkt att träda i kraft till skolstaterten i höst, förbjuder elever i grundskolor och på gymnasier att bära symboler som på ett framträdande sätt framhäver den religiösa tillhörigheten."

Efter detta återstår ställningstagande i frågan från den franska senaten, varefter den går tillbaka till parlamentet för ett slutgiltigt beslut.