Frankrike:

Pensionering vid 50

Ur "Hjulet", tidskrift för Sveriges bussförare, nr 1/88:

"Paris:

PENSION VID 50!

Trafikpersonalen i Paris - bussförare såväl som tunneltågförare - har väsentligt lägre pensionsålder än sina kollegor i Stockholm.

Den som har 25 tjänsteår kan, om han eller hon vill, gå i pension redan vid 50 års ålder!

"Pension först vid 63? På CFDT-kontoret i Paris (CFDT är en av de fackföreningar som organiserar trafikare i Frankrike) brister man ut i ett kollektivt gapskratt när man får höra om pensionsåldern för trafikare i Sverige. De undrar om vi driver med dem.

Hos CFDT:s medlemmar i Paristrafiken ligger pensionsåldern nämligen på 50.

Den första fråga en kritisk trafikare i Sverige ställer sig, när han hör talas om denna låga pensionsålder hos kollegorna i Paris blir ju:

Vad ligger pensionen på? Vilket är beloppet? Har man i praktiken råd att utnyttja denna rätt att så tidigt gå i pension?

Svaret på frågan blir både ja och nej. Det beror till stor del på hur många tjänsteår man har bakom sig.

Låt oss förklara mer i detalj:

För att alls gå i pension vid 50 år fyllda måste man bakom sig ha minst 25 tjänsteår.

Månadslönen för en heltidsanställd bussförare ligger på ungefär 8.000 francs. För den som går efter 25 tjänsteår blir pensionen ungefär 5.500 francs.

För att få full pension måste man bakom sig ha 37 1/2 tjänsteår. Full pension ger tre fjärdedelar av tidigare lön, dvs kring 6.000 francs."

"Mindre än hälften går i pension vid 50. Skälen kan vara antingen att man inte har 25 tjänsteår eller att man vill hinna få ytterligare några tjänsteår, för att nå ett högre pensionsbelopp."

Av artikeln framgår också att man senast vid fyllda 60 år måste gå i pension. Dessa regler gäller för bussförare och tunneltågförare, däremot itne verkstadspersonal eller kontorister inom företagen. I Paris infördes de redan 1947.

Samma nummer av Hjulet hade även en intervju med Bernard Letreust, en trafikare som gick i pension 1987, vid 51 år s ålder. Han kunde tillgodoräkna sig 37 tjänsteår och fick därmed nästan full pension. Hur var detta möjligt? Han kunde ju inte ha börjat arbeta vid 14 års ålder. Förklaringen var att han under 6 år tjänstgjort i det militära, delvis under krigsförhållanden. Denna tid fick tillgodoräknas och tillgodoräknas drygt tvådubbelt.

 


Dessa uppgifter är alltså från 1988. Är de nu inaktuella, har förhållandena i Firankrike förändrats?

Om du som läsare känner till mer om situationen i Frankrike, hör gärna av dig! E-postadressen är bgf@bgf.nu