Belgien:

Rekrytering

Från SR:s webbsida den 10/11 -06:

BELGISKA MUSLIMER LOCKAS TILL TERRORISM
 
Invandrares barnbarn blir alltmer radikala

 
Islamistiska rörelser rekryterar alltfler frivilliga till Jihad, det heliga kriget, i Europa. Allt fler muslimska ungdomar i Europas storstäder lockas av den islamska fundamentalismen och ett okänt antal rekryteras som terrorister. Flera länder i Europa är centrum för sådana rörelser. Ett är Belgien.
 
Belgien har under de senaste åren haft fyra uppmärksammade rättegångar mot misstänkta terrorister. Den federale åklagaren är överlastad med liknande ärenden.
 
Men terroristhotet kommer inte längre utifrån. Alltfler rekryter till Jihad, det heliga kriget, hämtas bland unga muslimer som är födda i Belgien, säger forskaren Claude Moniquet, chef för tankesmedjan European Strategic Information and Security Centre."
 
- Det finns många viktiga platser för Jihad i Europa idag, säger han.
 
London, Paris och vissa tyska städer är också viktiga centra för rekryteringen till Jihad, enligt Claude Moniquet. Det är barnbarnen till muslimer som invandrade till Europa på 1950-talet, som blir alltmer radikala.
 
- Det var aldrig ett problem i den första generationen, men i den andra var det ett litet problem, och det är stort i delar av den tredje generationen, säger Claude Moniquet.
 
Den tredje generationen muslimska invandrare har inte integrerats i det belgiska samhället..."