Australien:

Skärpt asyllag


Ur SvD den 15/4 -06:

 
"Det blir ingen asyl i framtiden för flyktingar som tar sig in illegalt i Australien. I stället ska de som anses ha flyktingstatus sändas vidare till tredje land.
 
De nya reglerna införs endast kort efter en diplomatisk kris mellan Australien och Indonesien som utlöstes sedan de australiska myndigheterna i mars gav asyl till 42 människor som flytt den konfliktfyllda indonesiska provinsen Papua.
 
Efter regeringsbeslutet träder regelverket i kraft omedelbart, och innebär att asylsökande som tar sig till det stora landet utan visum eller giltigt pass inte längre får tillgång till Australiens asylsystem, utan istället kommer att behandlas som om de befann sig i ett av FN:s flyktingläger."
 
"Tidigare fick asylsökande som kom till Australien stanna i landet om de beviljades flyktingstatus, men med de nya reglerna kommer de att skickas vidare till tredje land om de betraktas som flyktingar.
 
I väntan på att de byråkratiska kvarnhjulen rullat färdigt interneras de asylsökande i speciella uppsamlingsläger på öar i Stilla havet och Indiska oceanen. Väntan på asyl kan därmed bli mycket lång."