Staten betalar

Ur SvD den 26/8 -05, en kommentar av Tove Lifvendahl:

"Det ligger något tröttsamt sant i gamla ordspråk. 'Som man sår får man skörda', lyder ett. När det gäller statens inkorporerande av den ideella sfären i Sverige finns en outsinlig källa av exempel, inte minst inom den statliga och kommunala ungdomspolitiken. Genom kvasidemokratiska övningar börjar faktiskt unga människor tro att makt är något som fås av högre instans.

Ibland är det mer rakt på. Som när Mona Sahlin i januari 2002 tillsatte en arbetsgrupp inom näringsdepartementet för att se över det antirasistiska arbetet. Året efter startade Centrum mot rasism, efter en process med stöd av Integrationsverket. Man kallade sig en NGO, men finansieringen bestod helt och hållet av statliga pengar.

Ja, resten är ju rätt bekant vid det här laget."

Lifvendahl tar upp även skandalerna kring ungdomsförbundens överdimensionerade medlemsregister:

"De får bidrag från stat, kommun och landsting, och med en uppmätt bidragspott är unga inte sämre än att de förstår att anpassa sig till det som ger utdelning.

Det kräver nämligen anpassning, ty det är ett trendkänsligt område."

Att vara för mångfald och mot rasism tycks just nu betala sig bäst, konstaterar Tove Lifvendahl.

"Under Almedalsveckan fick jag påkostade broschyrer från Ungdomsförbundet för mångfald som ville lansera ett nytt parti, allt bidragsfinansierat.

För några dagar sedan erbjöds jag en gratis tidningsprenumeration, 'kompish', för att gå med i en nystartad förening 'så att de kommer upp i tusen medlemmar innan 15 september och därmed får möjlighet att söka statsbidrag'.

På nätet går att läsa att Miljonkulturell ungdom vill göra kulturrevolution och visa Sverige vilken potential som vilar i miljonprogramsområdena. Det låter bra, men luddigt. Föreningen förtydligar funktionen i nästa stycke: 'Ifall det låter flummigt så är det så här enkelt: Genom att vi är en förening kan vi söka bidrag för olika projekt. Det finns inte riktigt några gränser. Staten bombar oss gärna med cash så länge det är bra idéer vi har, och vi genomför idéerna på ett bra sätt.'

Man får lov att lyfta på hatten. Här är de som har fattat hur det går till i Sverige,.."