Slopa bidragen!

Ur Metro den 22/7 - 05, Malin Siwes kolumn:

"Är det något vi med säkerhet vet så är det att nya bidrag betyder nytt fusk. Ju högre bidrag, desto mer fusk. Och det kvittar hur man organiserar bidragssystemen. Roffarna har på sitt sätt scoutmoral; de är alltid redo att anpassa sig efter situationen. Bidragen till de politiska ungdomsförbunden delas till stor del ut efter antalet medlemmar. Alltså har vi sett hysteriskt uppblåsta medlemssiffror hos bland andra SSU och Ung vänster. I studie-förbunden delas pengarna ut efter antalet studietimmar. Vilket får samvetslösa föreningsmänniskor att anteckna varje fika med fem personer som en studiecirkel. Den görgirige registrerar dess-utom samma fika som rökavvänjning hos ena studieförbundet och som etisk samtalsgrupp om jämställdhet hos det andra förbundet.

Föreningen Bosnien Hercegovina i Norrköping var med i sju studieförbund och fick bidrag motsvarande att varje medlem studerade fem timmar i veckan, avslöjades det i våras. Går vi ett knappt år tillbaka upptäcktes att ABF Norra Storstockholm haft noll koll på verksamheten. Föreningar som Khane Iran och Grekiska riksförbundet fick miljoner för studier som endast existerade i form av närvarolistor. Och de var inte ensamma. Järfälla Karateklubb hörde också till dem som fastnade i en granskning. Föreningen gick i taket, den hade ju inte haft något med ABF att göra. Men en man, vars son tränat i klubben 1996, hade använt klubbens namn för att tillskansa sig pengar. Återbetalningsbeloppen bara för ABF Norra Stockholm summerar till 10 miljoner. ABF hade ingen kontroll. Den kom först sedan fusket avslöjats av föreningsmänniskor som var osams med dem som krattade in pengarna. Ungdomsstyrelsen, en statlig myndighet, hade ingen koll på ungdomsförbunden som den gav pengar. Ett jämställdhetsverk kommer inte heller att ha koll.

Det är klart att man kan tänka sig att förstärka granskningsfunktionerna med något hundratal personer inom de bidragsutdelande myndigheterna, då sänks bevars arbetslösheten.

En bättre väg att gå är att slopa alla bidrag. Se till att folkrörelserna blir beroende av sina medlemmar igen. "

"Dagens system att folkrörelserna bara rör sig om de får betalt är inte bara osunt, det gör dem till skolor i brott. Det är inte den folkbildning vi behöver."