Indragning?

Volvo tvingas emellanåt ta in några tusen bilar för översyn, när något fabrikationsfel upptäckts. Frågan är om inte något motsvarande nu måste göras beträffande Svenska Akademins ordlista, även den senaste upplagan, från 1999.

Där står nämligen följande att läsa:

negerboll s. <vard.> sötsak

negerkyss s. <vard.> sötsak

Detta står tryckt i ordlistan trots att Diskrimineringsombudsmannen klargjort att en benämning som negerboll av en sötsak kan rendera böter på 100.000, om någon person anmäler saken och påstår att han/hon känner sig kränkt.

Denna information i ordlistan kan alltså vara direkt farlig för läsaren.

I konsekvensens namn bör samtliga exemplar av ordlistan nu dras in, för politisk korrigering.

 


 

 Se vidare:

Choklad?