ABF-skriften:

Korrespondens med ABF

Ett svar har nu inkommit från Barbro Nordgren, ordförande i ABF Tyresö-Haninge, på vårt brev den 2 april:

ABF Tyresö-Haninge finner ingen anledning till rättelse i texten med anledning av ert påpekande.

Med skriften vill vi som studie-och folkbildningsförbund få till stånd en granskning av Sverigedemokraterna. Genom spännvidden och parallella trådar som vävs samman är ambitionen att väcka frågor och samtal om vad invandrarfientlighet och demokratiföraktande värderingar står för.

Som folkbildare och demokrater värnar vi om fri- och frivillig bildningsverksamhet som grundar sig på alla människors lika värde, på jämlikhet och solidaritet.

ABF Tyresö-Haninge
Barbro Nordgren


Svaret kan utan överdrift sammanfattas som "goddag yxskaft". Det där med "ingen anledning" känns på något sätt bekant. På detta ABF-brev har Jan Milld och Anders Sundholm sänt varsina svar:

"ABF Tyresö-Haninge finner ingen anledning till rättelse i texten med anledning av ert påpekande", svarar du på vårt brev från den 2 april.

Om du påstår att Blågula Frågor är "nazianstruken", då får du väl inte nöja dig med att föra vidare vad andra har påstått? Då måste du kunna hänvisa till något enda exempel ur vår tidskrift eller vårt material på Internet!

Har du läst vår websida? Har du tagit del av de länkar du fick i vårt brev, om min och BgF:s hållning till nazismen?

Vad krävs för att ABF Tyresö-Haninge ska kunna "finna en anledning" till rättelse?

Jan Milld


Detta är ju oerhört allvarligt. Ni anklagar Blågula Frågor för att vara främlingsfientliga, högerextrema och nazianstrukna utan att belägga dessa påståenden med ett enda exempel. Att du dessutom gör detta som representant för ABF Tyresö-Haninge gör det än mer anmärkningsvärt. Du säger att ni står för folkbildning och demokrati, men vad du i själva verket visar är ett förakt för dessa saker.

Du säger också att er ambition är att väcka frågor och samtal om vad invandrarfiemntlighet och demokratiföraktande värderingar står för. Detta samtal ser jag verkligen fram emot och jag tror att många Haningebor gör detsamma. Vi i Blågula Frågor står till förfogande närhelst ABF vill diskutera och samtala om dessa frågor. Meddela bara några lämpliga datum, gärna redan nu i april.

Anders Sundholm


 Se vidare:

Barbro Nordgren