Kriminalitet

Ur dagstidning i Skåne, mitten av oktober 2003:

"Ett brev från en privatperson har fått Landskronas kommunalråd Niklas Karlsson (s) att omedelbart utlova en utredning som skall ge svar på om de många lyxbilarna i staden är ett tecken på utbredd kriminell verksamhet."

"Slutsatsen i privatspanarens brev är att en överväldigande majoritet av bilägarna är invandrare och att de taxerats för låga inkomster.

Till Helsingborgs Dagblad säger dock Niklas Karlsson:

- Det är inte invandrarna vi är efter. Det är de kriminella.

På en fråga vad som skiljer hans åsikter från Sverigedemokraternas svarar Karlsson:

- Skillnaden är att jag inte tillskriver invandrarna all kriminalitet."

Har Sverigedemokraterna någonsin gjort detta? I vilken artikel eller vilken skrift finns det i så fall dokumenterat?

Naturligtvis handlar det om en överrepresentation av invandrare beträffande viss brottslighet, och något annat har SD knappast hävdat.