Gruppvåldtäkter


Ur Hallands Nyheter den 24/10 -03:

"RASISM RIKTAD MOT SVENSKAR

Efter flygbladsutdelningen som Nationens Änglar arrangerade efter gruppvåldtäkten i Falkenberg har HN gått till angrepp. Vi påstås 'utnyttja' gruppvåldtäkten för att 'sprida invandrarhat'. Vi påstås även ljuga och feltolka statistik.
   
HN skriver att vi spridit uppgifter om att samtliga gruppvåldtäkter begås av invandrare. Det har vi aldrig gjort, vilket alla vet som själva fått bladet.
Orsaken till att HN tillskriver Nationens Änglar sådana påståenden är givetvis att dessa är mycket enklare för tidningen att besvara än vad det är att besvara det vi faktiskt skrev.
   
I flygbladet stod att invandrare begår flertalet gruppvåldtäkter, och att det ständigt är svenska flickor som drabbas.
   
Nationens Änglar menar att detta beror på en rasism mot svenskar bland många invandrare. Detta skulle säkerligen också vara HN:s slutsats om mönstret vore det omvända - att svenska gäng drog runt och våldtog invandrarkvinnor.
   
HN påstår att Nationens Änglar felciterat en undersökning av Hans Klette då vi hävdade att 87,5 procent av gruppvåldtäktsmännen var utländska medborgare. I undersökningen står tydligt att 21 av 24 gruppvåldtäktsmän saknade svensk medborgarskap. Att detta motsvarar 87,5 procent förstår naturligtvis HN. Men återigen väljer man att försöka utmåla flygbladet som felaktigt i syfte att dölja resultatet av den kravlösa invandringspolitiken.
   
HN försöker bagatellisera antalet gruppvåldtäkter och hänvisar till att det enligt Brå rör sig om 30-60 fall per år. Brås statistik bygger dock på
fällande domar. Endast en bråkdel av våldtäkterna klaras upp och dessa 30-60 fall är således bara en bråkdel av de våldtäkter som faktiskt begås. Brås statistik ska istället användas för att finna mönster och motiv till en viss brottslighet. Och på denna punkt har Nationens Änglar stöd av Brå - som likaså hävdar att invandrare är enormt överrepresenterade vid sexualbrott.
   
HN vägrar kommentera flygbladets faktiska innehåll utan gömmer sig bakom resonemang om att det 'även finns svenskar som våldtar'. Det är dock inte relevant. Statistiken ser fortfarande ut som den gör - invandrare begår flertalet övergrepp och det är svenska flickor som drabbas.
   
Medger HN att gruppvåldtäkterna beror på ett svenskförakt bland många invandrare?
   
Varför uppmärksammas denna form av rasism så sällan? Sett till brottsstatistiken är den ju mer utbredd än svenskarnas påstådda invandrar- fientlighet. Kan det vara så att sexualbrotten inte stämmer in i den förutbestämda mallen om 'rasistiska svenskar' och 'utsatta invandrare'?

Henrik Johansson
   
Nationens Änglar"