"Pga islam"

Även där man inte fritt hittar på motståndarargument kan man överdriva dem, dra ut konsekvenserna av dem litet extra och lägga in tolkningar som går utöver vad motståndaren gjort. Exempel på detta ger "Analys & Kritik" i ett angrepp på Jan Milld och hans bok "Dialog om invandringen?":

"Att insinuera om att hedersmord har med islam är att göra är befängt. JM skriver: 'Dessutom har vi hedersmord och annat. Även om detta inte påbjuds av den muslimska religionen så är det något som följer med invandring från vissa muslimska länder.' Det är uppenbart att islam är den stora fienden för JM och hans gröna gelikar."

Så skriver A&K. Påtagligt är ju snarare motsatsen: hur Jan Milld hittills varit återhållsam i sina omdömen om islam.

Vad JM hittills sagt, om att hedersmördare kommer från mest vissa länder och regioner, områden där islam samtidigt dominerar, behöver inte betyda att orsaken ligger i islam. Det är av underordnad betydelse vad det beror på, om det ska klassas som utslag av religion eller av kultur och tradition.

Vad denna inställning till kvinnor under alla omständigheter behöver betyda är att invandring till Sverige från dessa områden måste vara särskilt restriktiv.

 


 

 Se vidare:

Islam